Ánægðir viðskiptavinir í 19 ár

Reynslusögur

LipoSan hefur verið í sölu um allan heim frá árinu 1999 með ótrúlegum árangri. Á hverri sekúndu seljum við sem nemur rúmlega einum skammti af LipoSan Ultra - allt árið um kring.

Sigurður Nikulásson

2017-siggi_2Ég fór í stóra aðgerð á baki í byrjun árs 2017 og bætti á mig um 5 kg eftir aðgerðina, en fyrir mig skiptir gríðarmiklu máli að halda þyngdinni í skefjum til að ná sem bestum árangri þegar ég keppi í Iron Man. Ég hef notað Liposan+Vitamin C um nokkurra mánaða skeið og finn að það gerir mér mjög gott. Liposan hefur hjálpað mér að losa mig við aukakílóin og ég finn fyrir aukinni orku og minna sleni. Ég mæli svo sannarlega með Liposan+Vitamin C og ætla mér að halda áfram að taka það inn daglega.

Sigurlína Káradóttir

20171211_143737_2Ég hef tekið LipoSan hylki í meira en ár og líður miklu betur í maganum. Einnig finnst mér frábært að geta dreift LipoSan Micro yfir matinn minn þegar ég borða. Er ánægð með að það finnst ekkert aukabragð og frábært að geta bætt trefjum við máltíðir. Síðan ég byrjaði að taka LipoSan hef ég tekið eftir því að ég léttist án þess að breyta matarvenjum eða hreyfingu, sem kom mér skemmtilega á óvart!

Fleiri Umsagnir viðskiptavina

Laufey Lúðvíksdóttir:

Mér finnst gott að geta tekið þetta inn þegar ég borða í stað þess að þurfa að muna eftir því fyrir einhvern ákveðinn tíma. Er ánægð með að það finnst ekkert bragð.  Eftir að ég fór að taka LipoSan er meltingin allt önnur, ég finn ekki fyrir þreytu og sleni og hef misst þrjú kg á tveimur mánuðum.

Helgi Eiríksson:

Ég tek tvö hylki með kvöldmatnum og einstaka sinnum með hádegismatnum, ef ég fer út að borða eða borða feita máltið því LipoSan dregur í sig fituna. Eftir að ég fór að taka LipoSan hefur meltingin verið í topplagi. Gæti ekki án þess verið.

Hulda og Stefán:

Kom á óvart. Við hjónin höfum tekið LipoSan reglulega síðasta árið, sérstaklega til að hjálpa meltingunni eftir þungar máltíðir. Við finnum bæði mikinn mun á maganum daginn eftir stórar máltíðir t.d. yfir jólin miðað við aðrar trefjar sem við tókum áður. Ekki skemmir að við erum bæði búin að léttast eftir að við byrjuðum að taka LipoSan.

Elísabet Friðriksdóttir:
Ég hef notað Liposan í amk tvö ár þegar ég hef þurft. Þetta hefur hjálpað mér að viðhalda og stjórna þyngd. Ég tek tvær töflur rétt fyrir, á meðan eða eftir að ég borða eitthvað sem ég vil sleppa mér í. Það þarf ekki að taka LipoSan fyrir máltíð og það er auðvelt að geyma nokkur hylki í veskinu til að grípa í.Áhrif Kítósans á kólesteról

Kítósan stuðlar að viðhaldi eðlilegs kólesterólmagns í blóðinu.

Um 95% af galli sem kemur inn í meltingarveginn í skeifugörninni frásogast aftur út neðar í meltingarveginum undir venjulegum kringumstæðum. Þegar LipoSan leysist upp í magasýru bindur það fitu og kólesteról úr fæðunni ásamt galli í meltingunni og því þarf líkaminn að framleiða meira gall til að vinna upp það sem LipoSan fjarlægir. Til þess notar líkaminn uppsafnað kólesteról sem hráefni og því lækkar magn kólesteróls í blóðinu.

Samantekt nokkurra kítósan rannsókna (1219 þátttakendur) sýnir að kítósan inntaka af 3g á dag getur leitt til marktækts þyngdartaps og lækkunar á heildar kólesteróli og blóðþrýstingi. EFSA hefur metið birtar kítósan rannsóknir í mönnum og fundið orsakasamhengi milli neyslu kítósans og viðhalds eðlilegs kólesterólmagns í blóðinu.

Nánari upplýsingar um kosti LipoSan má nálgast hér (á Ensku).

Rannsókn á þyngdartapi

Framkvæmd var rannsókn á áhrifum LipoSan Ultra á þyngdartap og líkamsfitu hjá fólki í yfirþyngd eða með offituvandamál. Niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar. Með því að taka 1,5g tvisvar á dag í 8 vikur náðist mjög góður árangur og töluvert þyngdartap þar sem LipoSan hópurinn léttist um 1kg á meðan lyfleysuhópurinn þyngdist um 1,5kg þrátt fyrir að sambærilegrar fæðu var neytt á tímabilinu. Rannsóknin var framkvæmd í Bandaríkjunum og birt í virtu tímariti þar.

Upprunalegu rannsóknina á Ensku má nálgast hér.

Lausleg þýðing á aðferðafræði og niðurstöðum rannsóknar

Markmið rannsóknarinnar var að staðfesta virkni LipoSan Ultra við að stuðla að þyngdartapi og minnka líkamsfitu í einstaklingum sem flokkast í yfirþyngd eða í offitu. Þessi rannsókn skoðaði einnig áhrif LipoSan á meltingarkvilla.

Aðferð

59 einstaklingar, konur í yfirþyngd eða með væga offitu en að öðru leyti heilbrigðar, tóku þátt í rannsókn. Einstaklingunum var skipt í tvo hópa þar sem annar fékk þrjú LipoSan Ultra hylki en hinn hópurinn þrjú hylki af lyfleysu, til inntöku tvisvar á dag í 8 vikur.

Skammtarnir voru 1,5g hvor og því samtals 3g á dag á hvern einstakling og voru teknir rétt fyrir tvær stærstu máltíðir dagsins (til dæmis hádegismat og kvöldmat). Öllum þátttakendum var bent á að breyta hvorki matarvenjum sínum né hreyfingu á rannsóknartímabilinu. Fylgst var með mataræði á meðan rannsókninni stóð til að staðfesta að mataræði hefði ekki marktæk áhrif á breytingar á líkamsþyngd eða líkamsfitu.

Niðurstöður

Líkamsþyngdarstuðull (BMI stuðull) samanburðarhóps (sem tóku lyfleysu) hækkaði miðað við upphafspunkt (p<0,01). Að auki lækkaði vöðvamassi töluvert í samanburðarhópnum (p<0,005) á meðan hópurinn sem tók LipoSan Ultra lækkaði bæði í þyngd og BMI stuðli (p<0,005 og 0,01 hvort) miðað við upphafspunkt - án þess að tapa vöðvamassa. Meðal þyngdartap á þessum 8 vikum var 1kg. Lyfleysuhópurinn á hinn bóginn bætti á sig og nam þyngdaraukningin að meðaltali 1,5kg. Engar marktækar breytingar mældust á meltingarstarfsemi í hvorugum hópnum nema að LipoSan Ultra hópurinn varð minna var við hægðatregðu og upplifði lægri tíðni niðurgangs.

Samantekt

Niðurstaðan er skýr, LipoSan Ultra stuðlar að þyngdartapi og dregur úr líkamsfitu hjá einstaklingum sem eru í yfirþyngd. Einnig jafnar það hægðir og dregur úr óþægindum í meltingu. Efnið er öruggt til inntöku með engin neikvæð áhrif né aukaverkanir tengdar inntöku þess.Fitubinding LipoSan Ultra

https://www.youtube.com/embed/anBSATjphaA